Korozo İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretimle Büyümeyi Hedefliyor

Dünyanın lider esnek ambalaj üreticilerinden biri olan Korozo için sürdürülebilirlik tüm kurum kültürünün ve değerlerinin özünü oluşturuyor. 49 yılı aşan köklü üretim gücümüzü yaşadığımız gezegene, çevreye, ekonomiye, topluma, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza değer katacak şekilde kullanıyor; sürdürülebilirlik stratejimizi de bu temellere oturtuyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atmış bir firma olan Korozo, sahip olduğu sürdürülebilirlik politikası kapsamında, doğanın tüm topluma ve gelecek nesillere ait olduğu bilincini temel almaktadır.

Temellerini değerlerimizden alan yol haritamızla, 2030 yılına kadar sektörümüzde Avrupa’nın önde gelen ilk 10 şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl içinde sürdürülebilirlik stratejimizi de yeniden tasarlıyor ve günümüzün talep ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sürekli güncelliyoruz. Tüm iş süreçlerimizi, yatırımlarımızı ve organizasyon yapımızı yeniden yapılandırma çalışmalarımıza da hız verdik. Verimlilik ve yüksek kaliteden taviz vermeden kaynaklarımızı daha etkin kullanarak, kalıcı değerler üretmek en büyük amacımız.

Bu anlamda dünya trendlerine paralel olarak rekabet gücümüzü de artıran yeni ürün ve çözümler geliştirirken insan ve çevreye duyarlı olmasına özen gösteriyor, verimliliği esas alan en yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz. Korozo’nun en yeni yatırımlarından Çorlu fabrikasında kullanılan sürdürülebilir çevre teknolojileri ile çevreye ve insana olumsuz etkileri bulunan solventi geri dönüştürerek, tekrar üretime kazandırıyoruz. Bu şekilde solventin neden olduğu emisyonu her yıl 2200 ton azaltacağız.

Bunun dışında müşterilerimizin, satış kanallarımızın ve son tüketicilerimizin, ürünlerimizden ve bizden beklentilerinden biri de geri dönüşüm ve çevreye verdiğimiz değer… Bu duyarlı beklentiye yanıt verebilmek adına çok katmanlı filmlerimizi katma değeri yüksek ve geri dönüşüme uygun hammaddelerle ve yapılarda geliştirerek üretiyoruz. 2030 yılına kadar ambalaj üretiminin %100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olmasını sağlama hedefiyle, örneğin Ayakta Duran Torba ürünümüzün çevre dostu özelliklerine geri dönüştürülebilirlik avantajını da ekledik ve bu inovatif çözümümüzün testlerini de başarıyla tamamladık.

Ayrıca yaptığımız ileri teknoloji yatırımlarımızla hem sektöre öncülük ediyor hem de solventten kaynaklanan kimyasal hava kirliliğini azaltmaya da destek oluyoruz. Fabrikada ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi de kendimiz üretiyoruz. Tüm bu yatırımlarımız ve çalışmalarımızla daha “akıllı”, ileri teknolojiye sahip, birbiriyle bağlı ve bağlantılı bir organizasyon yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Böylece operasyonel verimliliğimizi artırarak, dünyanın dört bir yanından müşterilerimizin beklentilerine daha hızlı cevap vermeye odaklanacak ve daha çevreci ürünlerle de ürün portföyümüzü zenginleştireceğiz.