SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

 

Sürdürülebilirlik Korozo’da kurumsal kültürümüzün ve değerlerimizin temelini oluşturur. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atmış bir firma olarak Korozo, gezegenimizin ve doğal kaynakların toplumun tamamına ve gelecek nesillere ait olduğu bilinciyle sürdürülebilirlik politikası benimsemektedir.

Sürdürülebilirlik stratejimizi, küresel trendler, talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mümkün olan iyileştirmeler açısından sürekli değerlendiriyor ve güncelliyoruz. Stratejimiz ve değerlerimiz üzerine kurulu yol haritamız doğrultusunda 2030 yılına kadar sektörümüzde Avrupa’nın en iyi 10 firmasından biri olmayı hedefliyoruz. İş süreçlerimizin, yatırımlarımızın, organizasyonel yapılarımızın tamamını stratejik hedeflerimize ulaşmak için gereken ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla yeniden yapılandırdık.

Sürdürülebilir iş sayesinde değer yaratmak, gelecek nesiller için gezegenimizi korumak amacıyla kaynaklarımızın verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımıza değer katmak öncelikli hedefimizdir.

Küresel trendlere paralel ve rekabetçiliğimizi artıracak ürünler ve çözümler geliştirirken, aynı zamanda insan ve çevre dostu süreçlere önem veriyor ve verimlilik esaslı üstün teknoloji yatırımları yapıyoruz. Başta müşterilerimiz ve nihai kullanıcılar olmak üzere paydaşlarımız, geri dönüşüme hazır ürünleri ve tüm süreçlerimizde çevre dostu bir yaklaşımı teşvik etmemizi bekliyorlar. Bu nedenle ambalaj portföyümüzü inovatif ve çevre-dostu ürünlerle genişletiyor ve ambalaj ürünlerimizin tamamını %100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Geçtiğimiz 50 yıl boyunca, üretim süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirerek, gezegenimize, ekonomiye, topluma, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza değer katıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi bu temel üzerine inşa ediyor ve hedeflerimize ulaşma konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.