Korozo'nun İş Yapısı

Türkiye'nin lider ambalaj üreticisi Korozo, 2017 yılında yerel ve küresel büyüme stratejisi kapsamında Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım şirketi Actera Group ile hissedarlık anlaşması imzalamıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Esas Holding gibi büyük ve güçlü gruplarla ortaklık kuran Korozo, global vizyonunu yansıtan bir yönetim ve organizasyon modeli uygulamaktadır. Tüm iş ortaklarının beklentilerinin ürün grubu bazında takip edilebilmesi ve karar süreçlerinin hızlanması amacıyla organizasyon yapısı 4 iş grubuna bölünmüştür.

CEO’ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bu iş grupları şu şekildedir: